PÖÖRDUMINE ÕIGUSKAITSE KÜSIMUSTES ÕIGUSKANTSLERI POOLE

Õiguskantsler on sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kelle päris mahuka ja seadustest tuleneva tööülesannete loendi saab laias laastus lüüa kaheks. Esmajoones valvab õiguskantsler selle üle, et kõik Eestis kehtivad õigusaktid – peamiselt seadused ja määrused – oleksid teiste seaduste ja eelkõige põhiseadusega kooskõlas. See teeb õiguskantslerist peamise põhiseaduslikkuse järelevalvaja kohtute ja Vabariigi Presidendi kõrval.
Põhiseadusega kooskõlas olevast normist on vähe kasu, kui seda rakendatakse valesti, puudulikult või üldsegi mitte. Nii seisabki õiguskantsler selle eest, et kõiki kehtivaid ja põhiseaduspäraseid õigusnorme rakendatakse õigesti ja õiglaselt, et riigi- ja kohaliku võimu asutused kohtleksid kodanike ja ettevõtetega seaduste ja teiste õigusaktide raames.
Igaüks, kes tunneb, et riigi- või kohaliku võimu asutus on tema probleemi lahendades teinud vea, jätnud midagi tähelepanuta või olnud hoolimatu või isegi ülbe, võib kirjutada õiguskantslerile avalduse. Iga avaldus saab vastuse, loodetavasti asjatu viivituseta.
Tihtipeale ei ole konkreetse probleemi lahendamine õiguskantsleri võimuses. Sel juhul üritab õiguskantsler anda nõu, mida kujunenud olukorras edasi teha. Õiguskantsler ei hinda ega tohigi hinnata kohtulahendite sisulist poolt. Ka siis, kui vaidlus on juba jõudnud kohtusse, õiguskantsler enam ei sekku. Küll aga lahendab õiguskantsler neid kaebuseid, mis puudutavad kohtunike väidetavat lohakust tööülesannete täitmisel.
Samuti ei tegele õiguskantsler üksikisiku ja eraette vaheliste erimeelsustega.
Õiguskantsler saab aastas ligi 5000 erinevat kaebust, avaldust, kirja ja palvet. Iga inimese mure on meile oluline, alati püüame sellele leida võimalikult kiire ja selge lahenduse. Otsest õigusnõu õiguskantsler siiski ei anna.
Õiguskantsleril ei ole eraldiseisvat eakate ja pensionäride küsimuste nõunikku. Kui linnavalitsus jätab sotsiaalhoolekande seadusega ette nähtud ülesande täitmata, siis ei ole meie jaoks vahet, kas kannatajaks on eakas või puudega lapse ema. Õiguskantsleri maksundusspetsialist on ühtmoodi hästi kursis nii vanaduspensioni kui tulumaksutagastuse arvutamise õiguslike nüanssidega. Kui PRIA jätab ette nähtud toetuse maksmata, siis suhtleb meie jurist ühtmoodi kiiresti ja täpselt nii vana- kui noorperemehega.
Õiguskantsleri poole on kõige mugavam ja otstarbekam pöörduda kirja teel. Sobib nii elektrooniline (info@oiguskantsler.ee) kui ka paberil vorm (Õiguskantsler, Kohtu tn 8, 15193 Tallinn). Õiguskantsleri koduleheküljel www.oiguskantsler.ee on spetsiaalne taotluse esitamise klahv „Avaldus õiguskantslerile“. Kui see tundub keeruline või pole kirjutada võimalik, siis saab ka helistada telefonil 693 8404.
Samuti saab pöörduda kirja teel:
Õiguskantsleri kommunikatsiooninõunik Janar Filippov; meiliaadress: janar.filippov@oiguskantsler.ee Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel; meiliaadress: olari. koppel@oiguskantsler.ee
Alates 2015. aastast on õiguskantsleriks Ülle Madise, keda tema väga mitmepalgelises ja kõiki eluvaldkondi hõlmavas töös aitab ligi 40 kõrgharidusega ja kogenud juristi.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.