Kui palju maksab pärimismenetluse läbiviimine?

Notari tasu pärimismenetluse läbiviimise eest on kehtestatud notari tasu seadusega
(§ 31 p 30 - 38, kättesaadav Riigi Teataja veebilehelt ). Seega on pärimismenetluse
läbiviimise kulud terves Eestis samad.

Järgnevalt on toodud tasud lihtsamat tüüpi (pärijate arv ei ole suur ning nende
vahel ei ole vaidlusi) pärimismenetluse läbiviimise eest. Summadele lisandub
käibemaks.

  1. Pärimismenetluse algatamise avaldus - 63,90 eurot. Sama suur on tasu ka siis, kui
    koos algatamise avaldusega esitatakse ka pärandi vastuvõtmise avaldus.

Juhul kui pärandaja on surnud pärast 1. jaanuari 2009 (kui hakkas kehtima
loobumissüsteem) ja pärija soovib pärandist loobuda, tuleb esitada pärandist
loobumise avaldus, mille eest on ette nähtud tasu 6,35 eurot.

  1. Pärandaja vara kohta päringute tegemine. Riiklikesse registritesse tehtavad
    päringud on reeglina tasuta. Pankadesse pärandaja hoiuste kohta tehtavad päringud on
    tasulised ning tasu tuleneb pankade hinnakirjast (ca 3 – 6 eurot ühe päringu kohta).

Juhul kui kohtutäituri poolt viiakse läbi pärandvara inventuur, tuleb inventuuri
eest tasuda kohtutäituri tasu sõltuvalt vara väärtusest.

  1. Pärimistunnistuse väljastamine – 102,25 eurot.

Pärimismenetluse kulud on samad nii testamendi-, pärimislepingu kui seadusjärgse
pärimise puhul. Kulud võivad erineda olenevalt pärandaja surma ajast (enne 1.01.2009
või pärast seda).

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.