Kuidas tekib omand?

Asjad jagunevad kinnis- ja vallasvaraks. Omandi tekkimine on kinnisasjade ja
vallasasjade puhul sätestatud erinevalt.
Vallasasjade puhul on omandi üleandmiseks omandaja ja võõrandaja vahel vaja sõlmida
leping ja asi tegelikult ka üle anda (valdus üle anda käest kätte või näiteks auto
puhul võtmete ja dokumentide üleandmine).
Omand võib tekkida ostu, müügi, kinkimise, pärimise teel või kaotatud asja leidmise
või hüljatud peremehetut asja hõivates.
Kinnisasjade (maatükkide ja korteriomandite) omandi üleandmiseks on vajalik sõlmida
vastav notariaalselt tõestatud kokkulepe. Kinnisasja omand tekib vastava kande
tegemisega kinnistusraamatusse. Reaalse valduse üleandmine ei ole kinnisomandi
ülemineku seisukohalt oluline.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.