Millised dokumendid esitatakse abielu lahutamiseks?

Notari juures lahutatakse abielu abikaasade kokkuleppel, mille tõenduseks on nõutav nende ühine kirjalik avaldus ( Abielu lahutamise ühine avaldus.pdf), mille abikaasad esitavad isiklikult perekonnaseisuametile või notarile. Avalduse plank täidetakse kohapeal. Kaasa on vaja võtta lahutajate isikut tõendavad dokumendid ja juhul kui lahutatav abielu ei ole registreeritud rahvastikuregistris, ka abielu sõlmimist tõendav dokument.

Kui abikaasa ei saa mõjuval põhjusel ühise avalduse esitamiseks isiklikult notari juurde tulla, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.

Kui lahutatav abielu on sõlmitud välisriigis, tuleb välisriigis välja antud abielutunnistus selle välja andnud maa vastavas asutuses kas legaliseerida või kinnitada apostilliga.
Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas ja Venemaal väljastatud dokumente apostilliga ei kinnitata ega legaliseerita.

Kõik välisriigi dokumendid peavad olema tõlgitud eesti keelde ja varustatud notari, vandetõlgi või konsulaarametniku kinnitusega tõlke õigsuse kohta.

Pärast abielu lahutamise avalduse esitamist määrab perekonnaseisuametnik või notar abielulahutuse päeva. Sellel päeval lahutab perekonnaseisuametnik või notar mõlema abikaasa kohalolekul nende abielu. Kui abikaasa ei saa määratud ajal mõjuval põhjusel perekonnaseisuametisse või notari juurde tulla, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud või konsulaarametniku tõestatud nõusoleku abielu lahutamiseks tema kohalolekuta.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.