Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava / töötava isiku suhtes?

täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub. Välisriigis täitedokumendi täitmiseks vajaliku teabe saamiseks tuleks pöörduda Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusabi talituse poole.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.