Andsin oma nõude kohtutäiturile täitmiseks, kuid raha ei laeku. Milles võib asi olla?

Jõustunud kohtulahendi või muu täitedokumendi kohtutäiturile täitmiseks esitamine ei garanteeri iseenesest raha laekumist. Paraku ei ole harvad juhud, kus laekumist ei toimu või toimuvad laekumised väiksemates summades kui täitedokument ette näeb. Enamasti on mittelaekumise põhjuseks võlgniku varatus – võlgnikul puudub tema nimel olev vara ning kindel sissetulek või jääb tema sissetulek alla miinimumi, mida kohtutäitur arestida ei tohi. Kohtutäituri võimuses ei ole täita nõudeid suuremal määral kui on võlgnikul vara. Üksikutel juhtudel võib olla probleem ka kohtutäituri aktiivsuses. Saamaks teada, mida kohtutäitur Teie täiteasjas võla sissenõudmiseks teinud on, tuleks talle esitada vastav avaldus.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.