Mis hetkest alates võib kohtutäitur täitemenetluses tasu nõuda?

Kohtutäituril tekib tasu saamise õigus alates sissenõudja avaldusest täitemenetluse algatamiseks, kuid täitemenetlus loetakse alanuks täitmisteate võlgnikule kättetoimetamisega. Seega kui olete nõude tasunud enne sissenõudja poolt kohtutäiturile avalduse esitamist, siis puudub kohtutäituril alus nõuda kohtutäituri tasu ning täitemenetlus kuulub lõpetamisele. Selleks on aga vajalik, et esitaksite kohtutäiturile maksekorralduse nõude tasumise kohta, kuna kohtutäituril puudub võimalus sissenõudjatele laekuvaid makseid ise kontrollida.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.