Kuidas teada saada, milline täitur minu suhtes esitatud nõudeid täidab?

Kui olete kaotanud Teile saadetud täitekutsed/täitmisteated ja unustanud kohtutäituri nime, kes asjaga tegeles, siis saate vastava kohtutäituri nime teada kodanikuportaalist (X-tee) täitemenetlusregistri alt või kui Teil vastav võimalus puudub, siis päringuga Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojast. Kuna tegemist on konfidentsiaalsete andmetega, siis peaksite Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojast enda kohta andmete pärimiseks esitama digitaalallkirjastatud teabenõue meili teel või allkirjastatud teabenõude koos passi või ID-kaardi koopiaga kirja teel.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.