Miks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on teinud minu kohta Rahvastikuregistrisse päringuid?

Kohtutäiturid ja pankrotihaldurid teevad päringuid tehtud täitemenetluslikel/pankrotimenetluslikel eesmärkidel täitemenetluse seadustiku § 26 lõike 4 alusel.

Teenus, millega on rahvastikuregistrist andmeid päritud („isiku andmete, dokumentide ja suhete päring isikukoodi või nimede järgi“), väljastab ka isikuga seotud endiste ja praeguste perekonnaliikmete andmed. Seotud isik ei ole täitemenetluse/pankrotimenetluse osaline ning tema kohta kohtutäitur/pankrotihaldur otseselt andmeid ei ole küsinud, kuid seotud isiku andmetega peab kohtutäitur/pankrotihaldur tutvuma näiteks võimaliku abikaasade ühisvara tuvastamise eesmärgil. Ühisvara ei tohi täitemenetluses realiseerida ilma võlgnikuks mitteoleva abikaasa nõusolekuta. Samuti on vajalikud seotud isikute andmed võlgniku ülalpeetavate väljaselgitamiseks, et tagada võlgnikule tema sissetuleku mittearestitava osa suurus vastavalt ülapeetavate arvule.

Täpsemat selgitust ei saa anda, kui Teie ei ole menetluses osalev isik. Vastavalt kohtutäituri seaduse § 11 lg 1 on kohtutäitur kohustatud hoidma ametisaladust ning mitte avaldama seoses ametitegevusega saadud andmeid. Kui Teie suhtes ei viida läbi täitemenetlust/pankrotimenetlust, siis kohtutäitur/pankrotihaldur ei saa Teile ametisaladusest tingituna avaldada, kellega seotud päringust tulenevalt kuvati Teile märge Teie andmete vaatamise kohta.

kommentaarid

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.