Millal saab kinnisvara omandav pool kinnisasja omanikuks?

editoi March 2018 Kategooria: Asjaõigus

Kinnisomand ei lähe koheselt peale notari juures kinnisvara võõrandamise lepingu sõlmimist uuele omanikule üle.
Kinnisomand tekib kinnistusraamatu kandest.
Sõltuvalt sellest, kas hüpoteek koormab ühte või enamat kinnisasja, võidakse kokku leppida hüpoteegi või ühishüpoteegi seadmises. Kui tagatiseks antakse mitu kinnisasja, võib neile seada ühishüpoteegi või igale kinnistule oma hüpoteegi. Kaasomandiosad ühes kinnisasjas võivad olla ühishüpoteegi seadmise mõttes käsitletavad eraldi kinnisasjadena ja kinnisasja kaasomandiosadele võib seda ühishüpoteegi. Lisaks on võimalik hagi tagamiseks taotleda kohtult haginõude ulatuses kohtuliku hüpoteegi seadmist.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.