Soovin panna kinnisvara laenu tagatiseks (näiteks seada hüpoteeki)

Sarnaselt kinnisasja üleandmisele peab ka kinnisasja koormamiseks sõlmima kokkuleppe notai juures. Hüpoteek kantakse kinnistusraamatusse kinnistamisavalduse alusel. Kinnistusraamatusse kantakse andmed hüpoteegi suuruse ja hüpoteegipidaja kohta, samuti andmed selle kohta, kas omanik ja hüpoteegipidaja on leppinud kokku hüpoteegiga tagatud nõude kohese sundtäitmise osas.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.