Kuidas on võimalik täitemenetlusaegset elatisabi saada?

Täitemenetluseaegse elatisabi saamiseks:
· Pöördu elatisnõudega kohtusse (info kohtusse pöördumise kohta leiad siitja siit).
· Kui elatisnõudes on kohtulahend jõustunud, aga võlgnik siiski elatist ei maksa, siis pöördu kohtutäituri juurde (kohtutäiturite büroode kontaktandmed leiad siit) ja algatage täitemenetlus. Avaldus täitemenetluse algatamiseks on võimalik esitada ka e-posti teel. Avalduse vormi leiad siit. Avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada, lisadokumendid saab esitada posti teel.
· Esita kohtutäiturile taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. Taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks on võimalik esitada ka e-posti teel. Taotluse vormi leiad Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite koja koduleheküljelt. Taotlus tuleb digitaalselt allkirjastada, lisadokumendid saab esitada posti teel.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.