Portaali kasutamise tingimused

editoi March 2018 Kategooria: Üldine

Portaal annab soovitusi probleemidele lahenduste otsimiseks eri vaatenurkade valikul.

Portaal ei anna otseseid õiguslikke lahendeid ja nende kommentaaride baas ei saa
olla kohtusse pöördumise aluseks.

Kohtumenetluses ei saa viidata portaalis avaldatud
analüüsidele või arvamustele.
Käesolevad õigusalased kommentaarid on üldise iseloomuga ja ei vasta üksikjuhtumi
erivajadustele ja tingimustele.

Portaal ei vastuta postitajate küsimuste eest. Külastaja saab siit vastused oma
õigusalastele küsimustele. Portaal ei anna hinnangut õiguspoliitilistele
küsimustele, ametnike tegevusele või tegevusetusele, ei analüüsi kohtuotsuseid.
Portaal ei vastuta kaasuse eest mis on kaotatud viidades meie juristi arvamusele.

Portaal ei ole IAK seaduse mõistes isikuandmete töötleja ega haldaja.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.