Kas ja millal peab metsa võõrandamisest saadud tulu deklareerima?

Füüsilised isikud, kes on saanud tulu kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest, peavad selle deklareerima residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.
Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon tuleb esitada tehingule järgneva aasta 31. märtsiks.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.