Abielu lahutust tõendav dokument

Pärast abielu lahutamist väljastab perekonnaseisuametnik või notar abielu lahutajate soovil abielu lahutamist tõendava kinnitatud väljavõtte rahvastikuregistri andmetest (abielulahutuse tõend).
Kui abielu lahutatakse kohtus, siis on teeb kohus sellekohase otsuse, mille kohus saadab rahvastikuregistrisse.

Logige sisse või registreerugige ,et kommenteerida.