Eakate õigusabi

EPÜL pöördumine
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit osutab tasuta õigusabi vanemaealistele inimestele üheksas konsultatsioonipunktis üle vabariigi. Konsultatsioonide kohad ja ajagraafikud on toodud meie kodulehel ……
EPÜL Tasuta õigusabi
Võimaldamaks eakatele esmaseid nõuandeid juriidiliste otsuste tegemiseks ilma juristi vastuvõtule tulemata, on käesoleval leheküljel esitatud juristi selgitused mõningate enimküsitud probleemide kohta. Kui antud info ei ole piisav edaspidiste otsuste tegemiseks, pöörduge meie juristide poole tasuta õigusabi saamiseks.